Bifoga fil i ett Teamsmöte. Inte helt lätt!

Uppdaterat: 10 maj 2021

Som rubriken antyder. Det är faktiskt inte helt lätt att få med en bifogad fil i ett Teamsmöte. Tillhör du kategorin av användare som främst jobbar i Outlook och lägger till en Teamslänk när du ska ha möte? Bifogar du då en fil kommer den inte hamna i Teamsmötet. Däremot kan du Skapa en bokning från Teams och göra så här:

1. Gör en kalenderbokning i Teams

2. Gå till fliken "Filer" i mötet

3. Dela Filen

4. Filen hittas sedan i Chatt-fliken men också i Chatten i Teams

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram