Är det här Excels bästa funktion?

Får du också raseriutbrott och börjar leta efter gummiklubban och vill ge dig på datorn ibland när du t ex har exporterat ut en lista i Excel som ser ut som kriget? Lugn - jag bjuder här på en av mina absoluta favoriter. Gör om text till kolumner heter den. I stegen och bildsekvensen nedan visar jag hur du ska göra.

  1. Du har en ångestlista rad efter rad som du vill ha i kolumner istället

  2. Markera området

  3. Gå till "Data" i menyfliken och välj "Text till kolumner"

  4. Excel föreslår hur du kan dela upp lista, välj t ex blanksteg som Excel triggar på

  5. Snygga till listan och du är klar!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram